Fortrydelsesret, åbent køb, retur og garanti

Fortrydelsesret

For kunder, der handler på afstand (f.eks. via virksomhedens hjemmeside eller telefonisk), finder lov (2005:59) om fjernaftaler og aftaler uden for erhvervslokaler. Det betyder, at du ved fjernhandel har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Vi hos Maskinklippet tilbyder også 30 dages åbent køb, læs mere under overskriften åbent. Uanset om du vælger at benytte dig af fortrydelsesretten eller åbent køb, er du som kunde ansvarlig for returfragten. Fristen for at udnytte din fortrydelsesret regnes fra dagen efter, at du har modtaget din vare (hvis sidste dag i fortrydelsesfristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, kan du også fortryde dit køb den efterfølgende hverdag). Har du købt flere varer eller en vare bestående af flere dele, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, du modtager den sidste vare eller den sidste del af varen. Er der tale om regelmæssig levering af varer over en vis periode, regnes fortrydelsesfristen dog fra du modtager første levering. Hvis det er en ydelse, der er købt, og du accepterer, at ydelsen begynder at blive udført inden for 14 dage, accepterer du, at der ikke er fortrydelsesret, når ydelsen er gennemført.

Du har ret til at undersøge det produkt, du har købt, inden du returnerer det. For at udføre en sådan undersøgelse har du ret til at håndtere varen i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion. Du kan med andre ord teste, at produktet virker, men ikke bruge det til normal brug og derefter returnere produktet. Læs mere herom under overskriften "Afskrivninger". Vær opmærksom på, at eftersynsretten ikke kan anvendes på varer, der falder ind under § 11, nr. 4, i lov (2005:59) om aftaler om fjernsalg og aftaler uden for forretningssted. Eksempler på dette er visse maskiner og batterier.

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, skal du give os skriftlig besked senest 14 dage efter du har modtaget varen, når du har modtaget skriftlig godkendelse fra os, skal du udfylde vores returdokument og returnerer produktet med en speditør efter eget valg til Maskinklippet AB, Byggesvägen 4, 37532 Mörrum.

Oplysninger om fortrydelsesretten og standardformularen til at udøve fortrydelsesretten findes også på Konsumentverkets hjemmeside

Hvis du fortryder dit køb inden for fortrydelsesfristen angivet ovenfor, vil tilbagebetalingen ske uden unødig forsinkelse, senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har meddelt os, at du ønsker at fortryde kontrakten (at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret). Refusion betyder, at vi tilbagebetaler de betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger i forbindelse med levering fra vores lager, men ikke returfragt. Hvis det er muligt, sker tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte ved købet, medmindre du udtrykkeligt har aftalt en anden metode med os. Selve tilbagebetalingen sker gratis. Hvis Walley mangler nogen oplysninger, vil de kontakte dig via e-mail for at fuldføre krediteringen.

Åbent køb og bytte af produkt

Vi tilbyder åbent køb i 30 fra den dag du modtog varen efter følgende betingelser - ubrugt vare og ubeskadiget original emballage. Ønsker du at benytte dig af åbent køb, så send varen godt pakket retur sammen med en udfyldt returseddel og angiv at du ønsker at bruge åbent køb. Du som kunde er ansvarlig for returfragten. Vi refunderer hele værdien af produktet til dig, når produktet er returneret ubeskadiget. Er den originale emballage beskadiget eller tapet på, fradrages 20 %. Er varen beskadiget, foretages en individuel vurdering. Ved returnering er kunden ansvarlig for skader, der måtte opstå under transporten. Det er vigtigt, at du straks ved modtagelse af produktet tjekker, at det matcher din ordre og lever op til dine forventninger, vi kan ikke acceptere et brugt produkt som retur.

OBS! Returnering af dele i en pakke betyder den almindelige kampagnepris for de resterende pakkevarer.

Hvis du ønsker at ændre størrelse eller produkt, skal du afgive en ny ordre. Du betaler for varerne som normalt og krediteres derefter din oprindelige ordre, når vi har modtaget og bekræftet din returpakke.

Udfyld venligst følgende returseddel ved returnering: Returdokument

Returadressen er: Maskinklippet.se, Byggesvägen 4, 375 32 Mörrum

Hvordan returnerer jeg varer?

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, bedes du returnere varen i dens originale emballage, komplet med emballage og medfølgende dokumentation. Bemærk, at vi ikke kan håndtere en returnering uden en medfølgende returseddel. Klik her for at downloade returseddel.

Returadressen er: Maskinklippet.se, Byggesvägen 4, 375 32 Mörrum

Returforsendelse

Bruger du som kunde din fortrydelsesret eller åbent køb, er du selv ansvarlig for fragtomkostningerne, når du sender varen retur. Vi beder dig om at håndtere og pakke varerne omhyggeligt inden transport og overholde vores instruktioner vedrørende emballage og krav til vedlagte returseddel. Pak varen så godt ind, at den ikke kan blive beskadiget under transporten, og vær forsigtig, indtil du afleverer varen til transportøren. Glem ikke at modtage en leveringskvittering fra transportfirmaet og gem denne indtil varen er ankommet til MKnorths lager og du har fået godkendelse fra os! Du kan vælge at returnere med en hvilken som helst fragtmand eller alternativt bruge vores forsendelsesaftale, og forsendelsesomkostningerne vil blive trukket fra din kredit. Se nedenstående tabel:

  • Pakke til ombud 79 kr (eksempel motorsav, tøj)
  • Anden transport/special palle - Kontakt os for pris (eksempel drivhus, køre-på-plæneklipper, rydningssav)

Nogle undtagelser kan forekomme. Hvis du ønsker at bruge vores forsendelsesaftale, bedes du kontakte vores kundeservice på kontakt@mknorth.dk for en fragtseddel og prisoplysninger.

Afskrivning

Fra den tilbagebetaling, vi foretager, når du har benytter din fortrydelsesret, kan vi trække en værdi, der svarer til værdiforringelsen af den vare, du returnerer. Dette kan omfatte øgede leveringsomkostninger som følge af dit valg af leveringsmetode og varens værdiforringelse som følge af håndtering af den i større omfang, end det var nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion. Vi kan også modregne en forholdsmæssig andel af prisen for en ydelse, der er delvist udført, før du udnyttede fortrydelsesretten, hvis du udtrykkeligt anmodede om, at ydelsen blev udført i fortrydelsesperioden.

Fremstilling og forbrugsvarer

Varer og produkter, der er specialfremstillet efter dine ønsker som kunde, er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Det kan gælde et produkt, der er fremstillet eller væsentligt ændret efter forbrugerens særlige anvisninger, eller som i øvrigt får et tydeligt personligt præg, såsom produkter, der fremstilles på bestilling og tilpasses kunden. Fortrydelsesretten gælder heller ikke varer, der hurtigt kan forringes eller blive for gamle.

Reklamation

Hvis en vare du har købt er fejlagtig, har du ret til at klage over produktet ved først at kontakte kundeservice på kontakt@mknorth.dk. Som forbruger har du altid ret til at reklamere din vare efter forbrugerkøbeloven. Du skal reklamere hurtigst muligt efter du har opdaget fejlen, dog senest tre år efter du har modtaget varen.

Ved fejl menes oprindelig fejl ved varen, der allerede var til stede, da du modtog den, at varen ikke svarer til beskrivelsen, at den ikke kan bruges til det, den er beregnet til, at den ikke svarer til det, du som køber. med rimelighed kunne forvente, eller at den ikke er ledsaget af instruktioner, der er nødvendige for, for eksempel installation, pleje og brug. Fejl betyder dog ikke forringelse af produktet som følge af en ulykke, forsømmelse, forkert eller manglende service, forkert brændstof, forkert montering eller unormal brug. Reklamationsretten omfatter heller ikke almindelig slitage og forbrugsvarer som knive, bælter mv.

Maskinklippet AB kan alt efter omstændighederne og hvilken form for fejl, der opdages på produktet, tilbyde levering af et erstatningsprodukt, afhjælpende foranstaltninger i form af fx reparation eller prisnedslag. I nogle ekstraordinære tilfælde kan du også have ret til at fortryde købet, hvis fejlen er af væsentlig betydning for dig som køber, og hvis andre foranstaltninger ikke er egnede.

Garanti

Som forhandler forholder Maskinklippet AB sig til eventuelle produktgarantier, der anvendes af producenterne af de produkter, vi sælger. Du kan finde garantiperioden for et specifikt produkt på dets produktside, det er vigtigt at huske, at garantiperioden kan være kortere, hvis du køber produktet som virksomhed og dermed bruger produktet til professionelle formål. Nogle varer, for eksempel havemaskiner, repareres af MKnorth.dk eller et andet autoriseret serviceværksted for det respektive mærke, hvis der skulle opstå en fejl. For at service kan udføres, skal produktet sendes eller afleveres til et autoriseret serviceværksted. Kontakt kundeservice for at finde ud af hvilket værksted der skal benyttes. Reparationer i garantiperioden er gratis. Hvis fejlen ikke er dækket af garantien, vil der være yderligere omkostninger til undersøgelse, eventuel forsendelse eller levering og reparation. Ombytning eller reparation af varer betyder ikke en forlængelse eller en ny garantiperiode.

  1. Garantien regnes fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Garantien gælder kun, hvis du har returneret produktet til os på Mknorth eller til et andet autoriseret værksted af produktets mærke.
  2. Garantien dækker fabrikationsfejl og inkluderer nye reservedele, eventuel forsendelse og arbejdsløn.
  3. Garantien dækker ikke sliddele (såsom bælter, kæder osv.), håndteringsfejl, frostskader på højtryksrensere og vandingsudstyr, forkert tilslutning, forkert brændstof, manglende vedligeholdelse, ridser og mindre skader, lynnedslag, tyveri, brand eller andre årsager fra ydre påvirkninger osv.
  4. Hvis produktet har et serienummer, gælder garantien kun, hvis produktets serienummer stadig er synligt.
  5. Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om en fejl, der ikke er dækket af garantien, eller at der ikke er nogen fejl ved produktet, vil du blive opkrævet returfragtomkostninger og eventuelt fejlfindingsgebyr.

Virksomhed

Bestiller du på MKnorth.dk som erhvervsdrivende, gælder købeloven.

Force majeure

Maskinklippet AB er ikke forpligtet til at opfylde købsaftaler i tilfælde, hvor en ekstraordinær, uforudsigelig begivenhed eller omstændighed uden for vores kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været forhindret, som medfører, at købet, leveringen eller anden forpligtelse ikke kan opfyldes. Det samme gælder, hvis en sådan omstændighed i væsentlig grad vanskeliggør eller væsentligt forsinker opfyldelsen af en forpligtelse, hvorefter du som forbruger og Maskinklippet AB har ret til at hæve den berørte købsaftale.

Spørgsmål, klager eller tvister

Tvister skal primært løses i mindelighed efter drøftelse med vores kundeservice. Hvis tvisten fortsætter, anvender vi såkaldt alternativ tvistbilæggelse og følger afgørelser fra alternative tvistbilæggelsesorganer. I Sverige kan du kontakte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ved at sende et brev til Box 174, 101 23 Stockholm eller lave en digital anmeldelse på www.arn.se. Du har også mulighed for at klage via EU's onlineplatform til tvistbilæggelse.