Persondatapolitik

Generelt

Maskinklippet AB 556554-9937, respekterer og beskytter dit personlige privatliv og bestræber sig altid på at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR), EU 2016/679 og gældende national lovgivning. 

I denne persondatapolitik giver vi oplysninger om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger i forbindelse med, at du bruger vores hjemmeside, registrerer en konto via vores hjemmeside, køber vores produkter eller tjenester, eller når du på anden måde er i kontakt med os. I denne politik finder du også information om, hvilke rettigheder du har vedrørende håndteringen af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Hold dig opdateret om eventuelle ændringer af denne persondatapolitik ved at besøge vores hjemmeside.

Personoplysninger og behandling af personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, der er i live. Eksempler på dette er navn, personnummer, IP-adresse og købshistorik.

Alle former for behandling af persondata er persondatabehandling, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, bearbejdning, ændring, udvikling, læsning, brug, videregivelse, formidling eller anden behandling, justering eller sammenlægning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. GDPR gælder, uanset om behandlingen er digital eller på papir.

Sådan indsamler vi personlige data

Når du bruger vores tjenester eller handler hos os, kan du direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv på en række forskellige måder, såsom når du foretager et køb via vores hjemmeside, registrerer dig som kunde på vores hjemmeside, køber produkter eller tjenester i vores butik, kontakter os eller på anden måde bruger nogen af vores tjenester, hvor du giver personlige oplysninger af nogen art. Vi kan også indsamle og opdatere dine adresseoplysninger gennem tredjeparts betalingsløsningstjenester, adresseopdateringer og kreditvurderingsoplysninger fra kreditvurderingsbureauer, banker og andre finansielle institutioner.

Hvilke personlige data indsamler vi, og hvorfor

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at håndtere dine køb og kundeservicesager og til følgende formål:

For at kunne håndtere bestillinger og køb

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

• Levering af bestilte produkter eller tjenester (herunder meddelelse om levering eller kontakt i forbindelse med forsinket levering)

• Identifikation og alderskontrol

• Betaling (herunder analyse af mulige betalingsmetoder, som kan omfatte kontrol af betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger fra kreditoplysningsvirksomheder)

• Adressekontrol mod eksterne kilder

• Håndtering af garanti- og reklamationssager

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• CPR-nummer

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Betalingsoplysninger (f.eks. kortnummer, transaktionstidspunkt, kortholder)

• Betalingsinformation

• Kreditoplysninger fra kreditoplysningsselskaber

• Ordreinformation

• Brugeroplysninger for "min konto" (kun registrerede kunder)

• Korrespondance

Juridisk årsag:

Opfyldelse af købsaftale.

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen. Hvis du ikke giver os korrekte personoplysninger, kan vi desværre ikke gennemføre dit køb.

Opbevaringstid:

Indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og i en periode på 36 måneder for at kunne håndtere eventuelle garanti- eller reklamationsforhold.

For at kunne administrere "min konto" og medlemskab

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

• Give tilladelse til at logge ind

•  Sikre identitet og alder

• Opretholde nøjagtige og opdaterede oplysninger

•  Muligheden for dig at gemme favoritter og lignende funktioner

•  Styring af dine kundevalg (f.eks. din profil og dine indstillinger)

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• CPR-nummer

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Brugernavn og adgangskode

• Betalingsinformation

• Indstillinger vedrørende profil og personlige valg

Juridisk årsag:

Opfyldelse af aftaler.

Behandlingen er nødvendig for at oprette og administrere medlemssider i overensstemmelse med medlemsbetingelserne og derved opfylde vores aftale med dig.

Opbevaringstid:

Indtil du lukker din konto.

Hvis dit medlemskab har været inaktivt i 36 måneder, sletter vi din konto og relaterede oplysninger, forudsat at du ikke har nogen gæld til os. Med inaktivitet mener vi, at du ikke har registreret et køb.

For at kunne håndtere kundeservicesager

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende: 1.

• Kommunikation og besvarelse af kundeservicespørgsmål via telefon, e-mail eller i digitale kanaler (herunder sociale medier)

• Identifikation Undersøgelse af klager og supportsager (herunder teknisk support )

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• CPR-nummer

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Brugeroplysninger for "min konto" (kun registrerede kunder)

• Korrespondance

• Oplysninger om købstidspunkt, købssted, eventuelle fejl eller reklamationer

• Teknisk information om dit udstyr

Juridisk årsag:

Berettiget interesse.

Behandlingen er nødvendig for at tilfredsstille vores og din legitime interesse i at håndtere kundeservicesager.

Opbevaringstid:

Oplysninger behandles indtil sagen er afsluttet og i en periode på 12 måneder frem for at kunne yde en bedre kundeservice i tilfælde af en fornyet sag.

For at kunne håndtere service og bookinger af service

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

• Modtagelse af reservationer, ændring af reservationer  og aflysninger af reservationer

• Udsendelse af bekræftelser vedrørende reservation

• Kommunikation om reservation

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Eventuelle noter eller noter, du selv efterlader

• Korrespondance

Juridisk årsag:

Opfyldelse af serviceaftaler.

Denne indsamling af dine personoplysninger er påkrævet for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til serviceaftalen. Hvis oplysningerne ikke er givet, kan vores forpligtelser ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig tjenesten.

Opbevaringstid:

Fra indhentning og i en periode på 36 måneder frem.

At kunne implementere og administrere deltagelse i konkurrencer og events

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

• Kommunikation med deltagere før og efter et arrangement (f.eks. bekræftelse af tilmeldinger, spørgsmål eller evalueringer)

• Kommunikation med deltagere, der deltager i en konkurrence arrangeret af virksomheden

• Identificere deltageren og tjek deltagerens alder

• Vælg vindere og bekendtgør gevinster

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• CPR-nummer eller alder

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Oplysninger givet i evalueringer af begivenheder

• Oplysninger givet i konkurrencebidrag

Juridisk årsag:

Berettiget interesse.

Behandlingen er nødvendig for at tilfredsstille vores og din legitime interesse i at administrere din deltagelse i konkurrencer og events.

Opbevaringstid:

Fra indsamling og i en periode på 36 måneder frem.

For at kunne markedsføre produkter og tjenester

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

Vise relevante produktanbefalinger, foreslå indkøbslister, genkald glemte/forladte digitale indkøbskurve, gem indkøbslister for at forenkle fremtidige køb eller lignende tiltag, der forenkler din indkøbsoplevelse Sende direkte markedsføring via e-mail, sms, sociale medier eller andre lignende elektroniske kanaler til kommunikation og pr. post, herunder tilbud fra samarbejdspartnere til eksisterende kunder Gennemføre kampagner eller sende tilbud og invitationer til arrangementer

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• Alder

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Hjemmeadresse

• Information om gennemførte indkøb

• Købs- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik)

Juridisk årsag:

Opfyldelse af aftaler for kunder med "min konto". Interesseafvejning for modtagere af nyhedsbreve og besøgende på hjemmesider.

Opbevaringstid:

For kunder med "min konto": Indtil du lukker din konto. Til interesseafvejning: Fra indsamlingen og i en periode på 36 måneder frem.

For at forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod virksomheden

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

Efterforske eller forebygge svig eller andre lovovertrædelser ved f.eks. hændelsesrapportering i butikken

• Forebyg phishing, spam, chikane, forsøg på login på "min konto" eller andre handlinger, der er forbudt i henhold til en virksomheds brugervilkår.

• Beskyt og forbedre virksomhedens IT-miljø mod angreb og indbrud

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Købs- og brugergenererede data (f.eks. klik- og besøgshistorik)

• CPR-nummer

• CCTV-optagelser

• Data vedrørende enheder brugt af kunden og indstillinger, f.eks. sprogindstilling, IP-adresse, browserindstilling, tidszone, styresystem, skærmopløsning og platform

Juridisk årsag:

Opfyldelse af juridisk forpligtelse (hvis nogen) eller legitim interesse. Hvis der ikke er nogen juridisk forpligtelse, er behandlingen nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge og efterforske forbrydelser mod virksomheden.

Opbevaringstid:

Fra indsamling og i en periode på 36 måneder frem.

At kunne opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. om krav i bogføringsloven, produktansvar og produktsikkerhed samt beskyttelse af personoplysninger i it-systemer)

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende:

Opfylde juridiske forpligtelser, i henhold til krav i love, domme eller regeringsbeslutninger. Sådanne forpligtelser kan f.eks. henvise til krav vedrørende produktansvar og produktsikkerhed såsom udvikling af kommunikation og information til offentligheden og kunder om produktalarmer og produkttilbagekaldelser, f.eks. ved et defekt eller farligt produkt eller i det omfang, bogføringsloven eller hvidvaskloven kræver det og kan henføres til en enkeltperson

Kategorierne af personoplysninger, der behandles, er:

• Navn

• CPR-nummer

• Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefon, e-mailadresse)

• Oplysninger om købstidspunkt, købssted, manglen/reklamation på produktet

• Betalingshistorik

• Kreditoplysninger fra kreditoplysningsselskaber

• Ordreinformation

• Brugeroplysninger for "min konto" (kun registrerede kunder)

Korrespondance

Juridisk årsag:

Lovlig forpligtelse.

Opbevaringstid:

Så længe vi er forpligtet til at opbevare data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dette er, hvor længe vi gemmer dine personlige data

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen, eller så længe vi skal opbevare dem i overensstemmelse med lovgivningen. Læs mere om de specifikke opbevaringsperioder under hvert formål under overskriften "Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor".

Hvem vi deler personlige data med

For at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig og til andre formål beskrevet i denne politik, kan vi dele dine personlige oplysninger med leverandører og udvalgte tredjeparter.

I nogle tilfælde kan vi bruge stedfortrædere, der hjælper os med markedsføring eller til at behandle aftaler og ordrer, f.eks. speditions- og logistikvirksomheder, bank- og kreditkortselskaber eller leverandører i markedsføring. I sådanne tilfælde har de indgået en stedfortræderaftale med os, som sikrer, at der er sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine data. Når vi deler dine oplysninger, vil de blive brugt til det samme formål, som vi oprindeligt indsamlede dem til.

For at håndtere betalinger deler vi dine personoplysninger med partnere, der tilbyder uafhængige betalingsløsninger. Vores partnere kan også tage en kreditoplysning om dig, når du køber og ansøger om kredit. Alle transaktioner foregår mellem dig og vores partner, hvilket dermed betyder, at hver partner er ansvarlig for persondata for disse oplysninger efter deres egne vilkår. Vi noterer kun om betaling er modtaget.

For at kunne levere dine varer videregives dine kontaktoplysninger til logistikpartneren og det transportfirma, vi har hyret.

På grund af lovkrav, f.eks. ved efterforskning af en forbrydelse, eller med din godkendelse, kan dine oplysninger blive delt med myndigheder som politiet, det svenske skattevæsen eller andre myndigheder.

Hvor det er relevant, kan vi overføre dine personlige data til andre modtagere end dem, der er anført ovenfor, hvis det er nødvendigt for vores forretning.

Vi kan også dele oplysninger med potentielle købere, hvis vi sælger hele eller dele af virksomheden eller i tilfælde af en fusion.

Hvem er vores hjemmeside og tjenester rettet mod

Vores hjemmeside og tjenester henvender sig til myndige personer. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger, herunder personlige oplysninger, fra børn eller andre personer, som ikke har en juridisk ret til at bruge vores hjemmeside og tjenester. Hvis vi får at vide, at vi har modtaget personoplysninger fra umyndige personer, sletter vi dem, medmindre loven kræver, at vi gemmer dem.

Sådan beskytter vi personlige data

Vi bestræber os på at beskytte dine personlige oplysninger og opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre upassende eller ufrivillig videregivelse, brug, adgang, tab, ændring eller beskadigelse af dine personlige oplysninger.

Sociale medier

I øjeblikket kan du følge os via forskellige sociale medier, herunder Facebook. På disse konti er vi kun ansvarlige for eventuelle personlige oplysninger, som vi selv offentliggør eller kan påvirke offentliggørelsen af.

Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, kan persondata indsamles via f.eks. cookies. Så gemmes oplysninger om dit brug af hjemmesiden og hvilke sider der besøges. Det kan være tekniske oplysninger om din enhed og internetforbindelse såsom operativsystem, browserversion, IP-adresse, cookies og unikke identifikatorer. Når du besøger vores hjemmeside, kan forskellige teknikker bruges til at genkende dig for at lære mere om vores kunder. Dette kan gøres direkte eller ved brug af tredjepartsteknologi.

Uddybende information om, hvordan vi bruger cookies, kan findes på vores informationsside om cookies .

Indsigt

I overensstemmelse med GDPR har du visse rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at anmode om indsigt i dine oplysninger via et registerudtræk. Da det er vigtigt, at vi ikke videregiver dine personoplysninger til andre, skal en anmodning om udtræk af registeret ske skriftligt og være underskrevet af dig. Vi vil besvare din anmodning uden unødig forsinkelse og senest inden for en måned. Registeruddraget sendes til din folkeregisteradresse.

Ret til rettelse

Du har altid ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver rettet. Er du registreret kunde, har du mulighed for at logge ind på "min konto" og rette forkerte oplysninger, eller kontakte vores kundeservice.

Ret til at slette dine personlige data

Forudsat at vi ikke har en forpligtelse til at gemme personoplysningerne i overensstemmelse med gældende love og regler, kan du anmode om sletning af dine personoplysninger.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til markedsføringsformål. Det betyder, at du har ret til at sige nej til nyhedsbreve og andre marketingudsendelser fra os. Hvis du gør indsigelse mod markedsføring, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til sådanne formål.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve personoplysninger overført fra os til en anden virksomhed, myndighed eller organisation. Denne ret er begrænset til oplysninger, som du har givet os.

Kontakt os

Persondataansvarlig er Maskinklippet AB, som er en svensk virksomhed, der er registreret hos det svenske firmaregister med organisationsnummer 556554-9937 og har hovedkontor i Mörrum.

Har du spørgsmål til håndteringen af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os via vores kundeservice på kontakt@mknorth.dk

Tilsynsmyndighed

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i Sverige som overvåger, at de, der behandler personoplysninger, overholder databeskyttelsesforordningen. Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger tilsynsmyndighed

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se