Start / Magasinet / Sådan installerer du din robotplæneklipper

Sådan installerer du din robotplæneklipper

Sådan installerer du din robotplæneklipper

Instruktionsvideoer

Have

Grønnere græs, jævnere klipning og minimal indsats fra din side – robotplæneklipperen er virkelig haveejerens bedste ven. Det eneste, der skal til fra din side, er at installere robotplæneklipperen, så den passer til din græsplæne. Hvis det er gjort rigtigt, kan du så sidde behageligt i din liggestol og lade plæneklipperen tage sig af resten. Her viser vi dels i film og dels i tekst, hvordan man nemt installerer sin robotplæneklipper.

Din robotplæneklipper gør vedligeholdelsen af din græsplæne til en sand – og enkel – fornøjelse. Robotplæneklipperen kræver minimal indsats fra dig, og din græsplæne forbliver i top trim gennem kontinuerlig klipning. Det eneste du skal gøre er at installere robotplæneklipperen så den passer til netop din have. Hvis dette gøres rigtigt fra begyndelsen, skal du blot læne dig tilbage og lade robotplæneklipperen gøre arbejdet derefter. Installation af robotplæneklippere behøver ikke at være svært, her er en simpel guide i 10 trin til hvordan du installerer din robotplæneklipper.

1. Tegn en skitse af din have

For at gøre installationen lettere, og for at du kan være sikker på at det bliver korrekt fra starten, er det en god ide at tegne en skitse over din have, før du går i gang. Marker hus, bede, gange og andre områder som skal afgrænses. Tænk det hele igennem, så robotplæneklipperen uhindret kan komme til over hele haven. Marker hvor du vil stille ladestationen (se punkt 2), hvor der skal være øer (se punkt 5), hvor afgrænsningskablet skal ligge (se punkt 3) og hvor guidekablet skal trækkes og tilsluttes til afgrænsningskablet (se punkt 6).

Begransningkabel-dk

2. Placer ladestationen

Det er ladestationen, som sender signaler til begrænsnings- og guidekablet, samt sørger for at robotplæneklipperen lades op ved behov. Ladestationen bør placeres centralt i haven. Sørg også for at der er en stikkontakt i nærheden. Ladestationen skal stå på græsplænen og ikke udenfor kanten. Sørg for at der er mindst to meter uden forhindringer til hver side og foran ladestationen. Det gør ikke noget hvis der står noget bag ladestationen, som f.eks. en mur eller en havegang. En plads i skyggen er at foretrække, men er ikke nødvendig.

3. Læg afgrænsningskablet ud

Afgrænsningskablet er det kabel som markerer klippeområdet for robotplæneklipperen. Begynd ved ladestationen og beregn ca. 50 cm ekstra kabel i starten af afgrænsningskablet til installation. Forskellige forhindringer i haven har brug for forskellig afstand til afgrænsningskablet, og dette kan også være forskelligt fra model til model. Kontroller din manual og den vedlagte målepind for at få netop dine mål. De mest almindelige mål er: *:

  • Solide vægge og mure: 30 cm.
  • Bede og havejord: 20 cm.
  • Grusstier: 20 cm.
  • Damme og vand: 30 cm. Sørg også for, at der er en kant for at sikre, at plæneklipperen ikke tager et ufrivilligt bad.
  • Hårde passager såsom fliser og asfalt i niveau med græsplænen: 5 cm.

Gange af asfalt, stenfliser eller beton som løber igennem græsplænen og er i niveau med græsplænen behøver ikke markeres. Robotplæneklipperen kører over dem uden problemer. Træer behøver du heller ikke markere, eftersom robotplæneklipperens sensorer mærker at træet er der når den kører ind i dem, og vælger en anden rute. Sarte og ømtålelige træer og buske bør markeres som øer (se punkt 5).

Når du kommer tilbage til ladestationen igen efter din tur rundt i haven, beregnes igen 50 cm kabel ekstra til installation. (Se punkt 7)

* Læs brugsanvisningen og tjek den målepind, der følger med, hvad der gælder for netop din robotplæneklipper

begransning

4. Afgrænsningskablet lægges tæt på jorden

Kablet sættes fast i græsplænen med de medfølgende pløkker. Pløkkerne sættes med ca. 70 cm mellemrum. Hvis plænen er ujævn, kan det være nødvendigt at sætte dem med kortere afstand. Kablet må aldrig svæve i luften, da dette kan give brud på kablet. Undgå dette ved at bruge flere pløkker. Afgrænsningskablet vokser efter et par uger ned i græsplænen.

Har man en meget kuperet have eller vil man ikke have et synligt kabel i starten, kan man grave kablet ned. Grav en fure med en spade eller vinkelsliber og læg kablet på ca. 2 cm dybde.

5. Skab øer omkring forhindringer

Har du buske eller bede som øer på din græsplæne, skal disse også markeres med afgrænsningskablet. Se på din skitse (punkt 1) og find den nærmeste afgrænsningskabellinje. Før derefter afgrænsningskablet vinkelret ud fra linjen til øen. Slå ikke pløkkerne helt ned i græsplænen – de samme pløkker skal bruges på vejen tilbage efter afsluttet markering af øen. Når kablet sidder i de samme pløkker, sikrer du dig at kablerne ligger tæt nok på hinanden til at robotplæneklipperen ikke ser dem som en barriere, men kører hen over dem.

Læg kablet i den angivne afstand til forhindringen ved øen (se punkt 3).

Det er vigtigt at afgrænsningskablerne ikke krydser hinanden. Gå fra græsplænens yderkant, ret ud til øen, hele vejen rundt om øen og ret tilbage på den anden side af forhindringen til græsplænens yderkant, hvor du fortsætter med markeringen.

öar

6. Placering af guidekablet

Guidekablet er det kabel, som robotplæneklipperen bruger til at finde tilbage til ladestationen efter endt arbejde, eller når den har brug for at lade op igen. Når du laver din skitse over haven (punkt 1), markeres det eller de steder som er længst væk fra ladestationen. Ved disse steder skal du lave en bugt med ca. 20 cm ekstra kabel, når du lægger afgrænsningskablet ud. Det er her, guidekablet bliver koblet sammen med afgrænsningskablet.

Når du lægger guidekablet ud, begynder du ved ladestationen. Beregn ca. 50 cm ekstra kabel i starten af guidekablet til installation. Læg derefter guidekablet 2 m lige ud fra ladestationen og derefter videre mod det afmærkede punkt på afgrænsningskablet. Sæt kablet fast med pløkker, også her med ca. 70 cm mellemrum. Der gælder de samme regler som for afgrænsningskablet, guidekablet må ikke svæve i luften, gør det det, må der bruges flere pløkker eller det må graves ned (se punkt 4).

Klip afgrænsningskablet over midt i den bugt du lavede, da du lagde det ud, og klip også guidekablet over. Guidekablet skal nå hele vejen ud til der, hvor afgrænsningskablet skal ligge, beregn yderligere ca. 10 cm til installation. Tag den medfølgende blå sammenkoblingsenhed og før hvert af de 3 kabler igennem koblingsenheden i hver deres hul. Sørg for at de føres hele vejen igennem. Klem sammenkoblingsenheden sammen med en papegøjetang. Sæt derefter sammenkoblingsenheden fast i plænen med en pløk, gerne placeret på ydersiden af afgrænsningskablet. Eller grav splejsningen ned.

Hvis din have er opdelt i flere dele, hvor robotplæneklipperen ikke selv kan vandre imellem, f.eks. på grund af grusstier eller trapper, kan man lave flere zoner. Disse markeres også med afgrænsningskabel, som tilsluttes det primære afgrænsningskabel. I disse tilfælde er man nødt til at bære robotplæneklipperen imellem de forskellige zoner.

7. Tilslut kablerne til ladestationen

Der er nu 3 kabelender ved ladestationen: En fra guidekablet og en fra hver ende af afgrænsningskablet. Sæt et stik på hver kabelende, sørg for at de kan nå hver deres kontakt/kanal i ladestationen, og klip overskydende kabel af. Kablerne må ikke krydse hinanden når de er installeret.

Sæt derefter hvert stik på sin kontakt/i sin kanal i ladestationen. Det er vigtigt at kablerne tilsluttes korrekt: det kabel som kommer fra venstre side sættes i venstre side, det som kommer fra højre side sættes i højre. Guidekablets kontakt er markeret.

8. Tilslut ladestationen

Når alle kabler er tilsluttet, er det på tide at sætte ladestationen fast i plænen. Dette gøres med de medfølgende skruer. Sæt ladestationen fast vinkelret på græsplænens kant (og vinkelret på guidekablet). Kontroller at ingen kabler ligger løst og dermed risikerer at gå i stykker.

9. Tænd for strømmen

Tilslut nu strømmen til en stikkontakt i nærheden. Vær sikker på at ledningen ikke ligger på græsplænen. Nu kan plæneklipperen lades op og den er snart klar til at klippe din græsplæne.

10. Begynd at klippe!

Det første stykke tid kan det være en god ide at holde øje med hvordan plæneklipperen opfører sig i haven; klarer den alle forhindringer eller er der steder hvor den ikke kan komme til? Juster om nødvendigt installationen.

Du kan finde alle vores robotplæneklippere og pakker her.

Produkter brugt i artiklen

Husqvarna Installationssæt Automower Medium
1 199 kr
På lager

Relaterede artikler