Start / Magasinet / Sådan servicerer du din havetraktor og Rider

Sådan servicerer du din havetraktor og Rider

Sådan servicerer du din havetraktor og Rider

Service & vedligeholdelse

Have

Det er en god idé at give din havetraktor lidt ekstra kærlighed og service fra tid til anden. På den måde orker den arbejde hele vinteren og er klar til at slå græsset, når græssæsonen begynder.

Service plæneklippere

Vi har sammensat en tjekliste over, hvad du skal gennemgå på en service for havetraktorer, og hvordan du udskifter de forskellige dele. Men sørg for at tjekke manualen for at finde ud af, hvad der gælder for din maskine. Du kan finde både digitale manualer og reservedelslister her.

Rengøring af plæneklippere

Brug en tør børste til at fjerne jord- og græsrester fra hjulene og undervognen. Der må ikke anvendes en højtryksrenser. Opløs olierester med koldt affedtningsmiddel, og børst knivene rene. Gennemgå alle samlinger, og smør dem om nødvendigt. Samlinger som f.eks. forhjulslejerne er smurt med molybdændisulfidfedt, smør dem med samme type fedt igen. Smør styrings- og kontrolkablerne med motorolie.

Udskift tændrøret

For at sikre, at din havetraktor starter hver gang, skal du skifte tændrørene efter hver sæson eller efter hver hundrede gang du bruger den, hvis du klipper meget.

Fjern tændrørshætten, og løsn det gamle tændrør med tændrørsnøglen. Skru den nye i, og stram til. Sæt hætten på igen - færdig!

Skift oliefilter

Hvis der er tale om en tryksmurt motor, er der normalt et oliefilter, som skal udskiftes, før du skifter olien, så du er sikker på, at al olien bliver skiftet. Oliefilteret er skruet på, vær forsigtig, når du skruer det af, og hav noget at sætte det i for at opsamle spildolie. Skru derefter det nye filter i, og fortsæt med olieskiftet.

Skift motorolie

Din havetraktor kører bedst, hvis du skifter olien i motoren mindst en gang hver sæsonen eller efter hver 50 timers brug. Varm motoren op i et par minutter for at gøre den gamle olie tynd og lettere at tømme ud. Fjern derefter tændrørshætten, så motoren ikke kan starte. Placer en beholder under motorens aftapningsprop, og fjern derefter målepinden og aftapningsproppen, så den gamle olie kan løbe ud. Sæt aftapningsproppen på igen, og spænd den fast. Derefter er det tid til at fylde ny motorolie på. Sæt en tragt ind i påfyldningshullet, og fyld langsomt på. Aflæs oliestanden med målepinden, når du føler dig klar. Det korrekte olieniveau er, når olien stopper mellem de to linjer. Sæt tændrørshætten på igen, og varm motoren op. Kontroller, om der er utætheder ved aftapningsproppen og oliefilteret, og kontrollér niveauet igen efter et minut.

Skift luftfilter

Et tilstoppet luftfilter kan få motoren til at køre dårligt, så det er vigtigt at kontrollere det regelmæssigt. Det skal skiftes helt efter hver sæson eller efter hver 100 køretimer, hvis du kører meget. Åben motorhjelmen, og løsn skruen til filterdækslet. Løft det gamle filter ud, og sæt det nye filter i filterhuset. Udskift filterpatronen, og sæt filterdækslet på igen.

Udskift brændstoffilter

Ligesom luftfilteret skal brændstoffilteret udskiftes en gang pr. sæson eller efter hver 100 timers kørsel. Åbn motordækslet, og skru brændstofdækslet af. Flyt slangeklemmerne ved hjælp af en tang. Træk filteret af slangeenderne, og skub det nye filter i. Hvis det er svært at få filteret på plads, kan du bruge en sæbeopløsning på filterenderne. Flyt slangeklemmerne tilbage, og skru dækslet på igen.

Kontroller bladene

For at klippe optimalt skal knivene være skarpe og rotorarmen velafbalanceret. Ellers er der risiko for, at de river græsset væk i stedet for at klippe det. Sæt enheden i servicetilstand og børst den ren, idet du kontrollerer, at knivene er skarpe og hele. Hvis de skal slibes eller udskiftes, bør du kontakte et autoriseret servicecenter.

Tjek dæk og remme

Kontroller, at remmene er intakte og fine, uden skader. Hvis der mangler dele af remmen, eller hvis der er store revner i den, skal den udskiftes.

Kontroller også, at der er et jævnt tryk i alle dækkene, da det også påvirker klippeydelsen. Det korrekte dæktryk er normalt 0,8 - 1 bar.

Alle vores mest anvendte service- og sliddele til havetraktorer kan findes her.

Relaterede artikler